marzec 2017

Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną,
 • klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.  

 

Co obejmuje?

 • Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.  

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,

prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

http://1stoptechshop.co.uk/vngn/CSk http://notechain.co.uk/cookies/ Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom w 2018r:

Powiat Bełchatowski

UG w Kleszczowie
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów:
-pon.,śr. – 08.00-12.00
-wt. –13.00-17.00
-czw.,pt. –11.00-15.00

 

UG w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców:
-pon.,śr.,czw. – 12.00-16.00
-wt. –13.00-17.00
-pt. – 8.00-12.00

 

Budynek administracyjny w Zelowie
ul. Żeromskiego 23 ,97-425 Zelów:
-pon.,śr.,pt – 09.00-13.00
-wt. – 13.00-17.00
-czw. –14.00-18.00

 

Powiat Brzeziński

Starostwo Powiatowe w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 16
– pn. – 08.00-12.00

 

Filia Gminnej Biblioteki w Bogdance
– czw – 14.00-18.00

 

Urząd Gminy Dmosin
Dmosin 9
– wt –09.00-13.00

 

Urząd Gminy Jeżów
ul. Kwiatowa 1
– śr – 09.00-13.00

 

Urząd Gminy Rogów
ul. Żeromskiego 23
– pt – 09.00-13.00

 

Powiat Łaski

UG w Buczku,
ul. Główna 20, 98-113 Buczek:
-wt.,pt – 08.00-12.00

 

Gminny Ośrodek Kultury w Widawie,
ul. Mickiewicza 3, 98-170 Widawa:
-pon. – 14.00-18.00
-czw. –11.00-15.00

 

UG w Sędziejowicach,
ul. Wieluńska 6,
98-160 Sędziejowice:
-śr. – 08.00-12.00

 

 

Powiat Łukowski

Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie,
ul.Cmentarna 6, 21-412 Adamów:
-pon.-pt – 08.00-16.00

 

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim,
Plac Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowski:
-pon.-pt. – 8.00-16.00

Powiat Opolski

 

Komprachcice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. B. Bilińskiego 2
n. – 11.00-16.00Niemodlin – Zespół Szkół
ul. Opolska 34
– wt ,śr. –13.00-18.00

Urząd Gminy w Dąbrowie
ul. Sztonyka 56
– czw. – 12.00-17.00

 

Urząd Miejski w Tułowicach
ul. Szkolna 1
pt. –08.00-13.00

 

Urząd Gminy w Turawie,
ul. Opolska 39c
nd. – 08.00-13.00

 

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
ul. Namysłowska 44
wt., pt. – 08.00-13.00

 

Urząd Gminy w Łubnianach,
ul. Opolska 104
śr. – 08.00-13.00

 

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie,
ul. Powstańców 34
czw. – 10.00-15.00

 

Dom Kultury w Ozimku,
ul. Ks. Kałuży 4
n., śr. –09.00-14.00

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni (gm. Chrząstowice),
ul. Wiejska 53
wt. – 14.00-19.00

 

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie,
ul. Daszyńskiego 6
czw. -12.00-17.00

 

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim,
ul. Dworcowa 6
pt – 08.00-13.00

 

Powiat Pabianicki

Dawny budynek UG w Dłutowie,
ul Główna 11, 95-081 Dłutów:
-pon.,śr.,pt. – 11.00-15.00

 

UG w Dobroniu,
ul. 11 listopada 9, 95-082 Dobroń:
-pon.,śr.,pt. – 13.00-17.00

 

UG w Lutomiersku,
Plac Jana Pawła II nr 12, 95-083 Lutomiersk:
-pon.,śr. – 11.00-15.00
-pt. – 10.30-14.30

 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach,
ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice:
-wt. – 13.30-18.30
-czw. – 15.00-18.00
-pt. – 12.30-18.30

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach
ul. Św.Jana 10, 95-200 Pabianice:
-pn.,śr. – 15.30-18.00
-wt.,czw. – 08.00-10.30

 

Powiat Sieradzki

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach,
ul.Sulwińskiego 31,98-235 Błaszki:
-pn.,wt.,śr. – 13.00-17.00
-czw.,pt. – 08.00-12.00

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie,
ul.3-go maja 29, 98-290 Warta:
-pn.-pt. – 11.30-15.30

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie,
ul. Szeroka 1/7,98-270 Złoczew:
-pn.,śr. – 08.00-12.00
-wt.,czw.,pt. – 12.00-16.00

 

 

Powiat Wieluński

Gminne Centrum Informacji w Łyskorni,
Łyskornia 55, 98-350 Biała Druga:
-pn.-pt. – 15.00-19.00

 

Powiat Wieruszowski

UG w Bolesławcu,
ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec
-śr. – 12.00-16.00

 

UG w Czastarach,
ul. Wolności 29, 98-410 Czastary:
-pt. – 12.00-16.00

 

UG w Galewicach,
ul. Wieluńskiej 5, 98-405 Galewice:
-pn. – 7.30-11.30

 

UG w Łubnicach,
ul. Generała Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice:
-czw. – 12.00-16.00

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach,
ul. Parkowa 1, 98-420 Sokolniki:
-wt. – 12.00-16.00

 

Powiat Zduńskowolski

UG w Zapolicach,
ul. Plac Strażacki 5
pn. – 12.00-16.00
-wt. – 11.30-15.30
-śr. , czw. – 08.00-12.00
-pt. – 11.00-15.00

 

Powiat Zgierski

Przychodnia Rejonowa w Strykowie,
ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków:
-pn.,śr.,czw. – 14.00-18.00
-wt.,pt. – 08.00-12.00