24/04/2022

Nieodpłatne poradnictwo w Powiecie Żyrardowskim

Informacja dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po  umówieniu  wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem:

46 8566169

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej   uprawnieniach   lub   spoczywających  na    niej  obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się  postępowaniu  przygotowawczym  lub  sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym;
 • Nieodpłatną mediację;
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,  doradcy  podatkowego  lub  rzecznika  patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • Działania zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • Wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • Porady dla osób zadłużonych;
 • Porady z zakresu spraw mieszkaniowych;
 • Porady dotyczące zabezpieczenia społecznego;
 • Nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna  mediacja obejmuje:

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • Przygotowanie projektu  wniosku  o  przeprowadzenie  postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • Przeprowadzenie mediacji;
 • Udzielanie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Zgodnie z art. 4a ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1)     Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2)     Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie

 Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2022 roku.

 

 

Punkty

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

I.

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30,

pawilon N, pokój nr 16

Poniedziałek 1300-1700

 

 

Wtorek     1000-1400

 

 

Środa         800– 1200

 

 

Czwartek      1300-1700

 

 

Piątek         1200-1600

Ewa Minor-Łunkiewicz

tel: 609-945-399,

e-mail: ewaminorlunkiewicz@gmail.com

Aleksandra Regulska-Sobota

tel: 605-080-662

email: aleksandra.regulska@gmail.com

Ewa Minor-Łunkiewicz

tel: 609-945-399,

e-mail: ewaminorlunkiewicz@gmail.com

Katarzyna Markowska

tel: 501-206-430

email: k.markowska@markowska-kancelaria.pl

Jakub Dzikowski

tel: 696-430-004,

e-mail: kancelaria@adwokat-dzikowski.pl

II.

 

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

 

Wtorek        1300-1700

Środa          1200-1600

Piątek       1200-1600

Aneta Baranowska

Tel.: 662-265-326

email: aneta.baranowska@adwokatura.home.pl

III.

 

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (Urząd Gminy)

 

Poniedziałek 1200-1600

 

 

Czwartek      1200-1600

Grażyna Socha

Tel.: 606 193 112,

email: grasocha@poczta.onet.pl

Ewelina Lorenc

Tel.: 667 900 390

email: elewelin2@gmail.com

IV.

 

Mszczonów, Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury)

 

Wtorek         1200-1600

Środa           1200-1600

 

Czwartek        800-1200

Anna Fiotta

Tel.: 723 076 301

email: annafiotta@op.pl

Ewa Szczechura

Tel.: 668 261 612

email: ewa_szczechura@wp.pl

V.

 

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

 

Poniedziałek 1200-1600

Piątek           800-1200

Ewa Szczechura

Tel.: 668 261 612

email: ewa_szczechura@wp.pl

 

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy.  Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację .

Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację.

 

Więcej informacji:
https://www.powiat-zyrardowski.pl/
https://www.gov.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ulotka Ukraina Żyrardów 06.04

Prezentacja Ukraina 07.04

Plakat Żyrardów 02.02

Plakat Przemoc domowa 23.03

Instrukcja Żyrardów 23.03

Informator Przemoc domowa Żyrardów 23.03

Artykuł – Zniesienie współwłasności – 2022 – Żyrardów

Artykuł – Zwolnienie od kosztów sądowych – 2022 – Żyrardów

 

Na terenie Powiatu Żyrardowskiego  w dniu  7 października 2022r. odbyły się dwa szkolenia dotyczące edukacji prawnej pt. „Cyberprzemoc”. Były one skierowane dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach, mieszczącej się przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 oraz dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie mieszczącej się przy ul. Bohaterów Warszawy 4.