23/03/2017

Допомога потерпілим від злочинів

ОСНОВНІ ПРАВА ПРОСТРАЖДАЛОГО

 

 1. Потерпілим у підготовчому провадженні є особа, яка має право діяти від свого імені та відповідно до власних інтересів (ч. 1 ст. 299 КПК).

 2. Якщо потерпілий є неповнолітнім або недієздатним повністю або частково, його права реалізуються законним представником або особою, під постійною опікою якої перебуває потерпілий (ст. 51 § 2 і 3 ст. Кримінально-процесуальний кодекс).

 3. Якщо потерпілий є безпорадною особою, зокрема через вік або стан здоров’я, її права може реалізувати особа, під опікою якої перебуває потерпілий (п. 3 ст. 51 Кодексу). кримінального процесу).

 4. У разі смерті потерпілого права, які мали б на неї, можуть реалізувати найближчі особи, а в разі їх відсутності або нерозголошення – прокурор в.о. посадова особа (ч. 1 ст. 52 КПК).

 5. Для потерпілого, який не є фізичною особою, процесуальні дії вживаються органом, уповноваженим діяти від його імені (ч. 1 ст. 51 КПК). Потерпіла сторона також може призначити захисника під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 87 КПК).

 6. Потерпіла сторона може подати клопотання про відвід судді, якщо є така обставина, яка може викликати обґрунтовані сумніви щодо його неупередженості в конкретній справі (пункт 1 статті 42 Кодексу). кримінального процесу).

 7. Якщо потерпіла сторона доведе, що матеріальні умови не дозволяють їй нести витрати за довіреністю без шкоди для себе та своєї сім’ї, вона може звернутися до прокурора (у підготовчому провадженні ) або до суду (у судовому провадженні) для призначення йому захисника за посадою (п. 1 ст. 87 та ч. 1 ст. 88 КПК).

 8. Кожен, дізнавшись про вчинення злочину, що переслідується за посадою, має соціальний обов’язок повідомити про це прокурора або міліцію (ч. 1 ст. 304 КПК). Якщо особа або установа, яка повідомила про злочин, не повідомлена протягом 6 тижнів з моменту початку розслідування чи дізнання, вона може подати скаргу вищому прокурору або прокурору, призначеному для нагляду за органом, якому було надіслано повідомлення. подано (ч. 3 ст. 306 КПК, ст. 325а КПК).

 9. Якщо потерпіла сторона подає клопотання про притягнення до відповідальності окремих винних осіб, обов’язок притягнення до відповідальності поширюється і на інших осіб, дії яких тісно пов’язані з діянням особи, зазначеної у заяві. Це положення не поширюється на родичів особи, яка подає заяву (ч. 2 ст. 12 КПК). Заява може бути відкликана в підготовчому провадженні за згодою прокурора, а в судовому провадженні за згодою суду – до початку судового розгляду в першому основному засіданні; це не поширюється на правопорушення, передбачені ст. 197 Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 12 КПК).

 10. Якщо потерпілому не виповнилося 15 років, діяльність за його участю, якщо це можливо, має здійснюватися в присутності законного представника або фактичного опікуна, крім випадків, коли в інтересах провадження є перешкода (ч. 3 ст. 171 КПК).

 11. У справах про злочини, зазначені в главі XXV Кримінального кодексу (проти статевої свободи та моралі), потерпілий, який на момент вчинення діяння не досяг 15-річного віку, повинен бути допитаний як свідка лише один раз, за ​​винятком випадків, коли вони виявляють важливі обставини, з’ясування яких потребує повторного допиту або вимагається підозрюваним, який не мав захисника на момент першого допиту потерпілого (п. 1 ст. 185а п. 1 ст. Кримінально-процесуальний кодекс).

 12. Якщо є обгрунтований страх насильства або протиправної погрози щодо потерпілого, який виступає як свідок, або проти його найближчої особи, у зв’язку з розглядом справи, він може залишити дані про місце місце проживання лише за інформацією суду чи прокурора. У такому разі клопотання передаються до установи, де працює потерпілий, або за іншою вказаною ним адресою (ч. 3 ст. 191 КПК).

 13. Потерпілий може бути допитаний як свідок із застосуванням технічних пристроїв, що дозволяють здійснити цю дію дистанційно (пункт 1а статті 177 КПК).

 14. Потерпілий, який не може з’явитися за викликом у зв’язку з хворобою, інвалідністю чи іншою нездоланною перешкодою, може бути допитаний за місцем його перебування (пункт 2 статті 177 КПК). </p >

 15. У разі показу іншої особи – потерпілої сторони, вона може вимагати, щоб ця дія була вчинена таким чином, що виключає можливість його визнання визнаною особою (п. 2 ст. 173 Кодексу). кримінального процесу).

 16. Потерпіла сторона може подати клопотання про проведення розслідування або розслідування (ст. 315 § 1 Кримінально-процесуального кодексу, ст. 325 КПК).

 17. Якщо кроки розслідування або розслідування неможливо повторити під час слухання, потерпіла сторона та її законний представник можуть бути допущені до цього, якщо у разі затримки не існує ризику, що докази можуть бути втрачені або спотворені. Прокурор також може допустити потерпілого до участі в інших діях слідства або слідства (ст. 316 § 1, ст. 317 КПК, ст. 325а КПК).

 18. Орган, який проводить підготовче провадження, зобов’язаний надати потерпілому копію ухвали про допущення доказів від експертів або наукової чи спеціалізованої установи та дозволяє брати участь у експертизі експерта та ознайомитися з висновком (ст. 318 КПК).</ p>

 19. Під час розслідування або розслідування потерпіла сторона може вимагати від суду заслухати свідка, якщо є ризик того, що він не буде доступний для допиту в судовому засіданні (ст. 316 § 3 Кримінально-процесуального кодексу).

 20. Потерпіла сторона, яка бере участь у заходах, підписавши протокол, може пред’явити обвинувачення за його змістом (ч. 2 ст. 150 КПК).

 21. Потерпіла сторона може вимагати копію протоколу діяльності, в якій вона брала участь або мала право брати участь, а також документа, створеного або підготовленого за його участю, та на його вимогу . За плату йому надається ксерокопія документів, що є у матеріалах справи, а за згодою особи, яка веде підготовче провадження, може отримати завірені копії або ксерокопії за плату (п. 2 і 5 ст. 156 Кодексу). Кримінально-процесуального кодексу та статті 157 § 3 КПК).

 22. Потерпіла сторона має право за свій рахунок отримати один примірник аудіо- або відеозапису процесуальної дії, записаної таким чином (ч. 4 ст. 147 КПК). )

 23. Потерпіла сторона за згодою особи, яка проводить підготовче провадження, може в ході цього провадження переглянути матеріали та зробити їх копії, а також подати скаргу на відмову. розкрити файли (п. 1 і 5 ст. 156 КПК, ст. 159 КПК).

 24. Потерпіла сторона має право подати скаргу на рішення про не розпочинати розслідування чи розслідування, а також на рішення про не розпочинати розслідування чи розслідування. Тому він має право ознайомитися з матеріалами справи (ч. 1 ст. 306 КПК, ст. 325а КПК). Потерпіла сторона також має право подати скаргу на дії, відмінні від положень і розпоряджень, які порушують її права (ч. 2 ст. 302 КПК).

 25. Потерпіла сторона може подати клопотання або згоду на клопотання підозрюваного про передачу справи прокурором до надійної установи чи особи для посередництва між ним та підозрюваним (ст. 23а КПК). )

 26. Потерпіла сторона може подати до суду обвинувальний акт про правопорушення, яке переслідує державне обвинувачення, якщо прокурор повторно винесе постанову про відмову у відкритті або припиненні підготовчого провадження. Строк пред’явлення обвинувального акту – місяць з дня вручення потерпілому повідомлення про ухвалу. Обвинувальний акт має бути складений та підписаний адвокатом (ч. 1 і 2 ст. 55 КПК).

 27. Потерпіла сторона після пред’явлення обвинувачення прокурором може до початку судового розгляду подати заяву про бажання виконувати функції допоміжного прокурора (ст. 53 і 54 ст. Кримінально-процесуального кодексу) або як цивільний позивач (ст. 62 КПК) ). Якщо потерпіла сторона пред’явила цивільний позов у ​​ході підготовчого провадження, вона також може вимагати його забезпечення. Ухвала про забезпечення позову може бути оскаржена до суду (ч. 2 і 3 ст. 69 КПК).

 28. Потерпіла сторона як допоміжний прокурор має право подавати докази, бути присутнім на всьому засіданні, задавати питання допитаним та оскаржувати вирок. Якщо вирок винесено районним судом – апеляційна скарга має бути складена та підписана адвокатом (ст. 446 КПК).

 29. У разі припинення або зупинення підготовчого провадження, в якому подано цивільний позов, потерпіла сторона протягом 30 днів з дня вручення ухвали може вимагати передачі справи до суду, компетентного розглядати цивільні справи (ч. 4 ст. 69 КПК).

 30. Якщо винного засуджено за діяння, зазначене у ст. 46 Кримінального кодексу потерпілий або інша уповноважена особа має право звернутися до суду для постановлення ухвали про обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду повністю або частково.

 

 

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ЗЛОЧИНУ

Безкоштовні юридичні та психологічні консультації для жертв злочинів та їхніх сімей
надаються за номером телефону: 519686888 або за місцезнаходженням Фонду за попереднім записом.