POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 12.04.A, 90-057 Łódź. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się dzwoniąc pod numer 504 292 521, pisząc na adres e-mail: administrator@fundacjamlodziludziom.pl, listownie lub osobiście pod adresem siedziby.

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych i dobrowolność ich podania

POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87, lok. 12.04.A, 90-057 Łódź. Z Administratorem możecie Państwo skontaktować się dzwoniąc pod numer 504 292 521, pisząc na adres e-mail: administrator@fundacjamlodziludziom.pl, listownie lub osobiście pod adresem siedziby.

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych i dobrowolność ich podania

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa wiadomości e-mail (w tym te skierowane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie).

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest utrzymanie kontaktu z użytkownikami strony internetowej i klientami.

Okres przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane przez rok od czasu udzielenia ostatniej odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Osoby kontaktujące się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail

Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu nawiązania współpracy lub udzieleniu pomocy.

Podstawa prawna:

W zakresie nawiązania współpracy lub udzielenia pomocy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

Okres przetwarzania:

W zakresie nawiązania współpracy lub udzielenia pomocy – rok od momentu zgłoszenia.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub udzielenia pomocy.

Osoby ubiegające się o pracę

Cel przetwarzania:

 1. Przeprowadzenie bieżącego procesu rekrutacji na stanowisko określonew ogłoszeniu o pracę.
 2. Przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 3. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Podstawa prawna:

W zakresie przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji :

 • na stanowisko pracownicze (umowa o pracę) – w zakresie danych określonych w Kodeksie pracy, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy, zaś w zakresie danych wykraczających poza ten zakres, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Państwa zgody.
 • na zleceniobiorcę (zleceniobiorca, B2B) – przetwarzamy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu zawarcia umowy i podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem. W zakresie przyszłych procesów rekrutacji podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przetwarzania:

Dane przetwarzane na potrzeby bieżącego procesu rekrutacji przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji na określone stanowisko, nie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania takiej zgody, ale nie dłużej niż 2 lata. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będziemy przetwarzać dane do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 3 lata od przesłania przez Państwa aplikacji (w przypadku zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych termin ten liczy się od momentu wycofania zgody lub upływu ww. okresu przetwarzania danych w tym celu).

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy (przy rekrutacji na stanowisko pracownicze) jest obowiązkowe. Podanie danych w pozostałych sytuacjach jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Osoby, do których kierujemy marketing własnych usług

Cel przetwarzania:

Prowadzenia marketingu usług własnych wobec obecnych i byłych klientów Fundacji.

Podstawa prawna:

W powyższych celach przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest informowanie klientów i byłych klientów o usługach Fundacji, w tym podtrzymywanie relacji z klientem.

Okres przetwarzania:

Do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ww. celu, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez nas ww. celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł lub zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności mogą to być: biuro rachunkowe, dostawca hostingu, kancelarie świadczące obsługę prawną. Aktualna lista odbiorców znajduje się na stronie internetowej Administratora.

Przekazanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w związku z przekazywaniem ich do Google LLC oraz Facebook Inc. w wyniku korzystania przez Administratora z narzędzi marketingowych oferowanych przez ww. spółkę. Podstawą przekazywania danych będą odpowiednie zabezpieczenia prawne, w postaci standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Do Państw trzecich nie będą przekazywane w żadnym wypadku dane szczególnych kategorii.

Uprawnienia

W zakresie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgodny, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. Aby to uczynić należy skontaktować się z Administratorem danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Ponadto macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych („bycia zapomnianym”), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies (dalej: „Polityka Cookies”)

 1. Niniejsza Polityka Cookies skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://fundacjamlodziludziom.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”) i określa ona zasady, zakres i sposób korzystania z plików cookies przez Fundację Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi (dalej: „Administratora”).
 2. Strona Internetowa w sposób automatyczny zbiera dane dotyczące Użytkownika, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Zbieramy takie dane za pomocą plików cookies, a także narzędzi analitycznych, tj. Google Analytics.
 3. Pliki cookies wysyłane są do komputera lub innego końcowego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Zapamiętują one preferencje Użytkownika, a uzyskane informacje wykorzystujemy w celu:
 4. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 5. monitorowania stanu sesji,
 6. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 7. analiz, statystyk i badań wyświetleń Strony Internetowej.
 8. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 9. niezbędne pliki cookies – pozwalają nam one na weryfikację poprawności działania Strony Internetowej i zapewnienie Użytkownikowi wykorzystania wszystkich funkcjonalności. Bez tych plików Strona Internetowa może nie wyświetlać się poprawnie,
 10. wydajnościowe pliki cookies – zbierają informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Przekazują one informacje anonimowe i służą wyłącznie poprawie wydajności Strony Internetowej,
 11. funkcjonalne pliki cookies – rejestrują wybory dokonane przez Użytkownika, w tym preferowany język, wielkość czcionki, kontrast itp.
 12. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z przechowywania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Zgoda na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora, wyrażana jest przez Użytkownika za pomocą ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej do odwiedzania Strony Internetowej. Użytkownik, który nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies lub chce je usunąć, możesz to zrobić korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki.
 13. W ramach Strony Internetowej wykorzystujemy narzędzia wspierające w zbieraniu danych statystycznych i tworzeniu reklam, takie jak: Google Analytics oraz Google Ads.
 14. Google Analytics oraz Google Ads używa plików cookies w celu umożliwienia nam analizy, w jaki sposób użytkownicy trafiają na Stronę Internetową. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze Strony Internetowej są przekazywane Google, Inc.
 15. Google, In. Może przekazywać ww. informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana uczynić to na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby takie przetwarzają informacje w imieniu Google, Inc.
 16. Możesz zablokować wykorzystanie swoich danych w celu prowadzenia przez nas analityki i prezentowania reklam, przez odpowiednie zsynchronizowanie przeglądarki, a także używając odpowiednich dodatków do przeglądarki.
 17. Ponadto media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, gdy klikasz w przypadki „Lubię to” lub wchodzisz w inną interakcję z materiałami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach.
 18. W razie pytań lub wątpliwości związanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies możesz skontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie, jak również telefonicznie pod numerem 504 292 521, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: administrator@fundacjamlodziludziom.pl lub korespondencyjnie.
Skip to content