ŁÓDZKIE CENTRUM MEDIACJI

Łódzkie Centrum Mediacji skupia wykwalifikowanych mediatorów o najwyższych kompetencjach. Umożliwiamy skorzystanie z darmowych mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy.

W ramach świadczonych usług, mediatorzy Łódzkiego Centrum Mediacji nieodpłatnie:

  • przeprowadzą mediację

  • poinformują o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów

  • sporządzą umowę o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji

  • przygotują projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

Celem spotkania z mediatorem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Fundacją.

Wszyscy mediatorzy współpracujący z Łódzkim Centrum Mediacji są wpisani na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz listy mediatorów stałych przy innych Sądach Okręgowych na terenie kraju, a także ukończyli specjalistyczne kursy dla mediatorów.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 504 292 521

ŁÓDZKIE CENTRUM MEDIACJI

Łódzkie Centrum Mediacji skupia wykwalifikowanych mediatorów o najwyższych kompetencjach. Umożliwiamy skorzystanie z darmowych mediacji w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy.

W ramach świadczonych usług, mediatorzy Łódzkiego Centrum Mediacji nieodpłatnie:

  • przeprowadzą mediację

  • poinformują o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów

  • sporządzą umowę o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji

  • przygotują projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej

Celem spotkania z mediatorem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Fundacją.

Wszyscy mediatorzy współpracujący z Łódzkim Centrum Mediacji są wpisani na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz listy mediatorów stałych przy innych Sądach Okręgowych na terenie kraju, a także ukończyli specjalistyczne kursy dla mediatorów.

Rejestracja telefoniczna pod numerem: 504 292 521
Przejdź do treści