O NAS

Fundacja Młodzi Ludziom” powstała z inicjatywy osób, którym nie jest obojętna otaczająca rzeczywistość i los ludzi potrzebujących pomocy. Fundację tworzą ludzie, którzy chcą działać i przyczyniać się do rozwoju aktywności lokalnych społeczności oraz pomagać wszystkim potrzebującym.

Nasza działalność jest bardzo szeroka, gdyż skupiamy się na każdym aspekcie otaczającej nas rzeczywistości, którą możemy zmienić na lepsze. Dlatego zajmujemy się m in.: pomocą potrzebującym, integrujemy i aktywizujemy społeczność lokalną, aktywizujemy osoby starsze, zapewniamy atrakcyjny czas wolny dzieciom, zajmujemy się edukacją ekologiczną, ochroną dziedzictwa kulturowego, popularyzacją aktywnego wypoczynku i wycieczek krajoznawczych, promocją i profilaktyką zdrowotną, pomocą ofiarą wypadków komunikacyjnych, popularyzacją wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pomocą pokrzywdzonym przestępstwem oraz nieodpłatną pomocą prawną. Do wszystkich naszych działań podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i sumiennością, aby jak najlepiej zrealizować cele, które nam przyświecają.

Naszą fundację udało się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 października 2012 roku i od tego momentu zaczęliśmy prężnie działać, aby wcześniejsze idee przerodzić w czyny.Natomiast od początku 2015 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

O NAS

Fundacja Młodzi Ludziom” powstała z inicjatywy osób, którym nie jest obojętna otaczająca rzeczywistość i los ludzi potrzebujących pomocy. Fundację tworzą ludzie, którzy chcą działać i przyczyniać się do rozwoju aktywności lokalnych społeczności oraz pomagać wszystkim potrzebującym.

Nasza działalność jest bardzo szeroka, gdyż skupiamy się na każdym aspekcie otaczającej nas rzeczywistości, którą możemy zmienić na lepsze. Dlatego zajmujemy się m in.: pomocą potrzebującym, integrujemy i aktywizujemy społeczność lokalną, aktywizujemy osoby starsze, zapewniamy atrakcyjny czas wolny dzieciom, zajmujemy się edukacją ekologiczną, ochroną dziedzictwa kulturowego, popularyzacją aktywnego wypoczynku i wycieczek krajoznawczych, promocją i profilaktyką zdrowotną, pomocą ofiarą wypadków komunikacyjnych, popularyzacją wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, pomocą pokrzywdzonym przestępstwem oraz nieodpłatną pomocą prawną. Do wszystkich naszych działań podchodzimy z pełnym zaangażowaniem i sumiennością, aby jak najlepiej zrealizować cele, które nam przyświecają.

Naszą fundację udało się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 4 października 2012 roku i od tego momentu zaczęliśmy prężnie działać, aby wcześniejsze idee przerodzić w czyny. Natomiast od początku 2015 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Przejdź do treści