NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie całej Polski, a szczególnie prowadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA​

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc?

Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie całej Polski, a szczególnie prowadzonych przez Fundację Młodzi Ludziom.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Z przyjemnością przedstawiamy krótki przewodnik, który pomoże odpowiedzieć na pytania związane z usługą pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa znajdują się na terenie wszystkich
powiatów i miast na prawach powiatów w Polsce i to właśnie te one są
odpowiedzialne za ich prowadzenie.

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży oświadczenia o niemożności poniesienia
kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w dokumencie, który dostaniesz na miejscu do
wypełnienia i podpisania musisz podać imię i nazwisko, swój numer PESEL oraz adres
zamieszkania).

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z
pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych
osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw 
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów
  sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy
  do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do
  indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia,
  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących
  obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez
  sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy
  w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej
  pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również
świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot).
Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod
  rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o
  przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w
  sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie
  ugody zawartej przed mediatorem.

TAK. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Priorytetowo traktowane są kobiety w ciąży, które są obsługiwane poza kolejnością.

Oprócz rejestracji pod numerem telefonu, który publikuje każdy starosta lub prezydent na
stronie internetowej swojego urzędu, działa serwis umożliwiający samodzielne zapisy na
porady poprzez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl, gdzie w przypadku większości
samorządów można już elektronicznie, samodzielnie dokonać wyboru terminu.

Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały oraz doprecyzować czy chce się skorzystać
z pomocy: prawnika, doradcy obywatelskiego, doradcy podatkowego albo mediatora oraz
wybrać dostępną datę i godzinę spotkania.

W przypadku pracy zdalnej punktów określa się termin kontaktu ze specjalistą i
dodatkowo wskazuje oczekiwany kanał komunikacji na odległość (podając swój numer
telefonu, adres mailowy lub dane do komunikatora internetowego itp.), co jest konieczne
do nawiązania kontaktu z Tobą przez specjalistę.

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać na ternie całego kraju bez względu na
aktualne miejsce zamieszkania. Dostępność w punktach sprawdzisz na zapisy-np.ms.gov.pl

Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować i przeglądnąć dokumenty
związane ze sprawą, zaś w dniu umówionej porady mieć je ze sobą.

Rozmowa z prawnikiem lub doradcą trwa zwykle do 1 godziny, ponieważ najczęściej osoby
umawiane są kolejno w takich odstępach czasu. Jeśli istnieje konieczność umówienia się
na kolejny termin można umówić się ponownie do tego samego specjalisty.

TAK, cały przebieg porady zostanie zachowany w tajemnicy.

Składane na początku wizyty oświadczenie jest tak przekazywane do starosty lub
prezydenta miasta, aby w żaden sposób nie było możliwości powiązania go z wypełnianą
przez specjalistą kartą pomocy. Natomiast sporządzana przez specjalistę krótka
dokumentacja i zbierane dane statystyczne są w pełni zanonimizowane.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc za pośrednictwem środków
komunikacji na odległość, poza punktem lub przy użyciu narzędzi wspomagających
komunikację (odpowiedni sprzęt lub tłumacz języka migowego).

Porada może się również odbyć u takich osób w miejscu ich zamieszkania po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wszystkie punkty pomocy lokalne samorządy powinny organizować w miejscach
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim lub przeprowadzonej mediacji osobę uprawnioną informuje się o
możliwości przekazania anonimowej opinii dotyczącej świadczonej pomocy, tak zwane

Karty Pomocy – Część B, którą można wrzucić do odpowiedniej urny, która znajduje się w
punkcie nieodpłatnego poradnictwa.

Możesz również ocenić uzyskaną poradę poprzez ankietę zamieszczoną na naszej stronie
internetowej.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Z przyjemnością przedstawiamy krótki przewodnik, który pomoże odpowiedzieć na pytania związane z usługą pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego reguluje ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Punkty nieodpłatnego poradnictwa znajdują się na terenie wszystkich
powiatów i miast na prawach powiatów w Polsce i to właśnie te one są
odpowiedzialne za ich prowadzenie.

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może każda osoba fizyczna, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży oświadczenia o niemożności poniesienia
kosztów odpłatnej pomocy prawnej (w dokumencie, który dostaniesz na miejscu do
wypełnienia i podpisania musisz podać imię i nazwisko, swój numer PESEL oraz adres
zamieszkania).

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z
pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych
osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw 
  w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów
  sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy
  do sądu,
 • nieodpłatną mediację.
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do
  indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia,
  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących
  obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez
  sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy
  w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej
  pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również
świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot).
Możesz liczyć na:

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod
  rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o
  przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w
  sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie
  ugody zawartej przed mediatorem.

TAK. Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń, wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu. Priorytetowo traktowane są kobiety w ciąży, które są obsługiwane poza kolejnością.

Oprócz rejestracji pod numerem telefonu, który publikuje każdy starosta lub prezydent na
stronie internetowej swojego urzędu, działa serwis umożliwiający samodzielne zapisy na
porady poprzez stronę: zapisy-np.ms.gov.pl, gdzie w przypadku większości
samorządów można już elektronicznie, samodzielnie dokonać wyboru terminu.

Podczas rejestracji należy podać swoje inicjały oraz doprecyzować czy chce się skorzystać
z pomocy: prawnika, doradcy obywatelskiego, doradcy podatkowego albo mediatora oraz
wybrać dostępną datę i godzinę spotkania.

W przypadku pracy zdalnej punktów określa się termin kontaktu ze specjalistą i
dodatkowo wskazuje oczekiwany kanał komunikacji na odległość (podając swój numer
telefonu, adres mailowy lub dane do komunikatora internetowego itp.), co jest konieczne
do nawiązania kontaktu z Tobą przez specjalistę.

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać na ternie całego kraju bez względu na
aktualne miejsce zamieszkania. Dostępność w punktach sprawdzisz na zapisy-np.ms.gov.pl

Przed uzgodnionym terminem rozmowy warto skompletować i przeglądnąć dokumenty
związane ze sprawą, zaś w dniu umówionej porady mieć je ze sobą.

Rozmowa z prawnikiem lub doradcą trwa zwykle do 1 godziny, ponieważ najczęściej osoby
umawiane są kolejno w takich odstępach czasu. Jeśli istnieje konieczność umówienia się
na kolejny termin można umówić się ponownie do tego samego specjalisty.

TAK, cały przebieg porady zostanie zachowany w tajemnicy.

Składane na początku wizyty oświadczenie jest tak przekazywane do starosty lub
prezydenta miasta, aby w żaden sposób nie było możliwości powiązania go z wypełnianą
przez specjalistą kartą pomocy. Natomiast sporządzana przez specjalistę krótka
dokumentacja i zbierane dane statystyczne są w pełni zanonimizowane.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc za pośrednictwem środków
komunikacji na odległość, poza punktem lub przy użyciu narzędzi wspomagających
komunikację (odpowiedni sprzęt lub tłumacz języka migowego).

Porada może się również odbyć u takich osób w miejscu ich zamieszkania po
wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wszystkie punkty pomocy lokalne samorządy powinny organizować w miejscach
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim lub przeprowadzonej mediacji osobę uprawnioną informuje się o
możliwości przekazania anonimowej opinii dotyczącej świadczonej pomocy, tak zwane

Karty Pomocy – Część B, którą można wrzucić do odpowiedniej urny, która znajduje się w
punkcie nieodpłatnego poradnictwa.

Możesz również ocenić uzyskaną poradę poprzez ankietę zamieszczoną na naszej stronie
internetowej.

Oceń pracę naszej fundacji! Wypełnij ankietę, która zajmuje tylko 7 minut!

Pomóż nam ulepszyć nasze usługi!

Oceń pracę naszej fundacji! Wypełnij ankietę, która zajmuje tylko 7 minut!

Pomóż nam ulepszyć nasze usługi!

Przejdź do treści