Додаток 1

до роздільної здатності 1
від 2 лютого 2021 року

Рада фонду “Фонд молоді”
про внесення змін до статуту

СТАТУТ

ФОНД “МОЛОДІ”

Загальні положення

§ 1

1. Фонд під назвою “МОЛОДІЖНИЙ ФОНД” , далі іменований Фондом, створений:

 1. 1.Katarzyna Łuczyńska  

 2. 2.Piotr Roguz  

 3. 3.Marta Mikuła  

 4. 4.Emilia Rymarczyk  

 5. 5.Michał Łęczycki  

 6. 6.Paulina  Maria Szychowska  

 7. 7.Piotr Konrad Latek  

іменовані далі засновниками, нотаріальним актом, складеним державним нотаріусом Ельжбетою Вєпжкович у нотаріальній конторі в м. Скерневіце, вул. Reymonta 23, 21 червня 2012 року, працює відповідно до положень польського законодавства та цього Статуту.

2. Фундамент є аполітичним і не пов’язаний з будь-яке визнання.

§ 2

Фонд має статус юридичної особи.

§ 3

Місцезнаходження фонду – Лодзь.

§ 4

1. Сфера діяльності Фонду є Республікою Польща, однак, якщо це необхідно для належного досягнення цілей, вона може також діяти за межами території Республіки Польща.

2. Фонд може використовувати з перекладом ім’я
вибраними іноземними мовами.

3. Фонд може використовувати свої графічні символи та ущільнення.

4. Фонд може відкривати офіси, філії та філії за межами своєї штаб-квартири.

5. Фундацію контролює Міністр Праця та соціальна політика.

§ 5

Фонд може встановлювати нагрудні знаки, почесні медалі та нагороджувати ними, поряд з іншими нагородами та відзнаками, фізичним та юридичним особам, які заслуговують на діяльність фонду.

Цілі та принципи діяльності Фонду.

§ 6

Цілями Фонду є:

1) заходи для сталого розвитку сільської місцевості,

2) активізація сільського населення,

3) діяльність, спрямована на розвиток, охорону та популяризацію навколишнього природного середовища, ландшафту та історико-культурних ресурсів, популяризацію та розвиток виробництва регіональний вибір,

4) підтримка розвитку освіти, освіти та виховання,

5) підтримка розвитку підприємництва та місцевих ініціатив,

6) розвиток громадянського суспільства та соціальної активності громадян,

7) заходи щодо сприяння працевлаштуванню та професійної активізації,

8) заходи з популяризації фізичної культури і спорту,

9) соціальна допомога, у тому числі допомога сім’ям та особам, які опинилися у складній життєвій ситуації та забезпечення рівних можливостей для цих сімей та людей, у тому числі підтримка сім’ї та система прийомної сім’ї ,

10) діяльність для професійної та соціальної інтеграції та реінтеграції людей, які піддаються ризику соціального відчуження,

11) благодійна організація,

12) охорона та зміцнення здоров’я, включаючи терапевтичну діяльність у розумінні Закону від 15 квітня 2011 р. про медичну діяльність (Вісник законів від 2015 р. , пункти 618, 788 та 905)

13) заходи для людей з обмеженими можливостями,

14) діяльність щодо рівних прав жінок і чоловіків,

15) діяльність, що підтримує розвиток технологій, винахідливості та інновацій, а також поширення та впровадження нових технічних рішень в господарську практику,

16) заходи для відпочинку дітей та молоді,

17) екологія та охорона тварин та охорона природної спадщини,

18) діяльність щодо європейської інтеграції та розвитку контактів і співпраці між суспільствами,

19) просування та організація волонтерства,

20) реклама Республіки Польща за кордоном,

21) діяльність щодо сім’ї, материнства, батьківства та захисту прав дитини,

22) надання безкоштовної юридичної допомоги та підвищення правової свідомості суспільства,

23) надання безкоштовних громадянських консультацій,

24) діяльність для людей пенсійного віку,

25) діяльність з інтеграції іноземців,

26) діяльність неурядових організацій та суб’єктів, перелічених у ст. 3 сек. 3 в обсязі, визначеному ст. 4 сек. 1 пункти 1-32 Закону від 24 квітня 2003 р. про громадсько-корисну діяльність та волонтерство (Законодавчий журнал № 96, ст. 873 із змінами)

27 посередництво та інше позасудове вирішення спорів і просування ідей

посередництво

§6a

1. Фундація досягає своїх цілей, запускаючи безкоштовна суспільно корисна діяльність на користь громади в цілому або окремої групи суб’єктів, за умови, що ця група виділяється через особливо важке життєве або матеріальне становище по відношенню до суспільства.

 1. 2. Безоплатна форма суспільно корисної діяльності включає діяльність:

a) видавництво – відповідно до PKD 58.11.Z «Видання книг» та ПКД 58.19.Z «Інша видавнича діяльність»,

b) консультування з питань бізнесу та управління – відповідно до PKD 70.22.Z «Інші консультації щодо бізнесу та управління»,

в) Діяльність туроператорів” – ПКД 79,12 . Z,

d) Туристична інформаційна діяльність” – PKD 79,90 .B,

e) Діяльність, пов’язана з організацією ярмарків , виставки та конгреси »- ПКД 82.30.Z,

f) діяльність, пов’язана з культурою – відповідно до PKD 84.12 .Z “Управління діяльністю, пов’язаною з охороною здоров’я, культурою та іншими послугами”,

g) позакласні форми спортивного виховання – за ст. ПКД 85.51 .Z «Позакласні форми спортивного виховання та фізкультурно-оздоровчої діяльності», а відповідно до ПКД 85.59.B «Інші позашкільні форми навчання, не віднесені до інших груп»,

з) Позакласні форми мистецької освіти” – PKD 85.52.Z,

i) Вивчення іноземних мов” – PKD 85,59 .A,

j) Допоміжні освітні заходи” – PKD 85,60 . Z,

k) Діяльність, що підтримує постановку художніх вистав ” – ПКД 90.02.Z,

l) Історична діяльність місць і будівель і подібні туристичні об’єкти – ПКД 91.03.Z,

m) Фотографічна діяльність” – PKD 74.20. Z,

n) Інша професійна, наукова та технічна діяльність не класифіковано в інших рубриках ”- PKD 74.90.Z,

o) Інші види спорту” – PKD 93.19 .Z,

p) Інші види розваг і відпочинку” – PKD 93.29.Z,

q) Діяльність інших організацій-членів в інших місцях не класифікована ”- PKD 94.99.Z,

r) Діяльність, пов’язана з пошуком роботи та наймом працівники ПКД 78.10.Z »,

s) Інша соціальна допомога без проживання в іншому місці не класифікована ” PKD 88.99.Z”,

t) Юридична діяльність” – PKD 96.10. З.

 1. 3.

  span> Фонд не здійснює жодної оплачуваної суспільно корисної діяльності.

§ 7

Для досягнення своїх цілей Фонд може підтримувати діяльність інших людей та установ відповідно до своїх цілей.

Майно та дохід фонду.

§ 8

Майном Фонду є його установчий фонд у розмірі 1000 (одна тисяча злотих) та інше майно, придбане Фондом під час його діяльності.

§ 9

1. Дохід Фонду може надходити, зокрема, від:
а) пожертвування, спадщини, заповідання,

b) субсидії та субсидії та дотації,

c ) дохід від колекцій і публічних заходів,

г) доходи від активів Фонду,

2. Забороняється:

а) надання позик або забезпечення зобов’язань активами організації по відношенню до членів органів чи працівників та осіб, з якими члени органів та працівники організації перебувають у шлюбі, спільно проживають або перебувають у стосунках прямої спорідненості або спорідненості, заставної або заставної спорідненості до другого ступеня або пов’язані з усиновленням, піклуванням або опікою, іменовані надалі «родичі»,

b) передача свого майна членам органів або працівникам та їх родичам на умовах, відмінних від третіх осіб, зокрема, якщо передача здійснюється безоплатно або на пільгових умовах,

c) використання майна на користь членів органів чи працівників та їх родичів на інших умовах, ніж стосовно третіх осіб, якщо таке використання не є прямим результатом статутної мети,

(d) придбання товарів або послуг у організацій, в яких беруть участь члени його органів або працівники та їх родичі, на інших умовах, ніж стосовно третіх осіб, або за цінами, вищими за ринкові.

§ 10

1. Дохід від грантів, субсидій, пожертв , Спадок і спадщина можуть використовуватися для цілей Фонду лише з повагою до волі спадкоємців або дарувальників.

2. Необхідні декларації для прийняття та успадкування за законом , до складу правління Фонду входять.

3. Якщо фонд призначено для успадкування його Рада робить заяву
про прийняття спадщини з вигодою на інвентар.

Органи влади Фонду.

§ 11

1. Органи влади Фонду:

а) Рада фонду,

b) Фундаментальна дошка.

2. Члени Ради Фонду можуть отримувати винагороду за участь у роботі цього органу, а також вимагати відшкодування документально підтверджених супутніх витрат
з участю в роботі цих органів, включаючи витрати на відрядження.

Рада фонду.

§ 12

1. Рада Фонду приймає рішення , контролює та дає висновки щодо Фонду, окремо від Правління та не підлягає йому в рамках внутрішнього контролю.

2. Рада Фонду складається з трьох-дев’яти членів.

3. Члени першого складу Рада Фонду призначається Засновниками. Наступні члени Ради замість тих, хто припинив виконання цієї функції або розширив склад Ради, призначаються Радою Фонду своїм рішенням.

4. У особливо виправданих випадках звільнення члена Ради, і при цьому його позбавлення членства в Раді може відбутися за рішенням, прийнятого одноголосно іншими членами Ради Фонду. У такий спосіб засновники не можуть бути позбавлені членства в Раді Фонду.

5. Членство в Раді Фонду закінчується в випадок письмового виходу з членства або смерті члена Ради.

6. Членство в Раді Фонду не можна поєднувати з виконанням функцій у правлінні Фонду.

7. Якщо член Ради Фонду є призначений за його згодою до складу Ради Фонду – членство такої особи в Раді Фонду припиняється, відповідно, на час виконання функцій.

8. Рада обирає свого голову зі свого членів. Голова Ради керує роботою Ради, представляє її поза межами, скликає та головує на засіданнях Ради.

9. Члени Ради Фонду не можуть бути членами Правління Фонду або бути з ними у шлюбі, у спільних стосунках, спорідненості, спорідненості чи службі.

10. Члени Ради Фонду не можуть бути засуджені вироком за умисне правопорушення, яке переслідується державним обвинуваченням, або податкове правопорушення.

11. Члени Ради Фонду можуть отримувати функції в такому органі відшкодування обґрунтованих витрат або винагороди в розмірі не вище середньомісячної заробітної плати по підприємству, оголошеної Головою ЦСУ за попередній рік.

§ 13

1. Рада Фонду збирається принаймні один раз у рік.

2. Раду Фонду скликає Голова Ради за власною ініціативою або за запитом Правління чи Засновника, поданим у письмовій формі.

3. Рада Фонду приймає рішення у формі рішень – простою більшістю, у разі рівної кількості голосів, переважає голос Голови.

§ 14

До завдань Ради, зокрема, входить:

1. Оцінка роботи Правління , прийняття річних звітів або балансу та підтвердження виконання членами Правління обов’язків.

2. Контроль поточної діяльності Ради Фонду

3. Окреслення основних напрямків діяльності Фонду

4. Нагляд за діяльністю Фонду. span >

5. Прийняття рішень про об’єднання на вимогу правління Фонду з іншим Фондом або про ліквідацію Фонду.

§ 15

Рада Фонду для виконання своїх завдань має право:

1. просить правління Фонду надати всі документи, що стосуються діяльності Фонду,

2. проведення майнового та фінансового аудиту Фундамент.

Основна рада.

§ 16

1. Основна дошка складається з один до п’яти осіб, призначених Радою Фонду.

2. Рада Фонду призначає Президента Правління та інші члени Правління рішенням, яке приймається одноголосно всіма членами Наглядової ради.

3. Основна рада в цілому або її Окремі члени можуть бути звільнені Радою Фонду за рішенням, прийняте одноголосно всіма членами Ради.

4. Члени правління не можуть бути засуджений остаточним вироком за навмисний злочин, який публічно переслідується, або за податковий злочин.

§ 17

1. Правління керує діяльністю Фонду та представляє його зовні.

2. До завдань Правління входять зокрема:

а) прийняття річних планів дій Фонду та фінансових плани.

b) прийняття правил,

в) управління активами Фонду,

d) визначення кількості зайнятості та суми коштів на оплату праці працівників Фонду,

e) прийняття рішень з усіх питань, які не передані компетенції інших органів,

f) прийом пожертв, спадщини та спадків, субсидій і субсидії,

g) подання запиту та згоду на зміни до статуту Фонду, злиття з іншим Фондом та ліквідація Фонду.

3. Правління приймає рішення на засіданнях в форма рішень – простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні Правління.

4. Усі члени Правління мають бути повідомлено про зустріч.

5. Правління може призначати довірених осіб для управління окрема сфера має значення, що належить до завдань Фонду.

6. Керівництво щороку до 30 вересня , зобов’язаний подавати до Ради Фонду щорічний звіт про діяльність Фонду.

Представництво

§ 18

1. Волевиявлення від імені Фонду створюються кожним членом Ради окремо.

Змінити статті

§ 19

Зміни до статуту Фонду вносяться Радою Фонду за згодою Правління Фонду. Зміни до статуту можуть стосуватися цілей, для реалізації яких створено Фонд і зазначені в установчому акті.

Підключення до іншого фундаменту.

§ 20

1. Фонд може з’єднатися з іншим фондом для для ефективного досягнення ваших цілей.

2. Неможливо підключитися до іншого фундаменту, якщо як в результаті цього призначення Фонду може істотно змінитися.

§ 21

У питаннях приєднання до іншого Фонду компетенція правління, але її рішення приймаються одноголосно і для ефективності потребують затвердження Радою Фонду.

Ліквідація Фонду.

§ 22

1. Фонд ліквідується, коли його цілі досягнуті досягнуто, для чого воно було створено або коли його кошти та майно вичерпані.

2. Ліквідатори Фонду призначаються та звільняються з посади Рада фонду.

§ 23

Рішення про ліквідацію приймається Правлінням одноголосно, яке потребує затвердження Радою Фонду для набуття юридичної сили.

§ 24

Кошти та майно, що залишилися після ліквідації Фонду, за рішенням Ради Фонду можуть бути передані фондам з подібними цілями, які діють в Республіці Польща.